• Particulier
  • Zakelijk
menu
0

Bel

Keim Silanprimer Blank

Uw keuze Normale prijs Kortingprijs

Keim Silanprimer Blank productinformatie

  • Vermindert de zuiging van de ondergrond
  • Voor buiten

Keim Silanprimer Blank bestand(en) downloaden

Keim Silanprimer Blank omschrijving

KEIM Silanprimer is een hydrofobeermiddel op silanbasis voor de voorbehandeling van minerale ondergronden. Gebouwdelen met een zware waterbelasting of vochtgevoelige minerale, poreuze bouw ondergronden kunnen met dit product waterafwijzend gemaakt worden. KEIM Silanprimer dringt in de poriën maar worden door deze behandeling niet gesloten, zodat de waterdampdoorlaatbaarheid van de constructie praktisch behouden blijft. Gemiddeld verbruik: Om de minemale indringdiepte te bereiken, vanwege het verschil in porienvolume zijn onderstaande hoeveelheden voor de verschilende bouwmaterialen vereist. Beton : 0,2-0,3 ltr/m2, Pleisterwerk: 0,4-0,6 ltr.m2,Cellenbeton: 0,6-0,8 ltr/m2, Zandsteen: 0,4-0,6 ltr/m2, Baksteen: 0,4-0,6ltr/m2, Kalkzandsteen 0,3-0,5 ltr/m2.

LET OP: Lucht en ondergrond temperatuur moet altijd boven de 5 graden celcius zijn. De te behandelen delen worden met een zachte borstel ingedrenkt. Nog beter is de ondergrond te bevloeien.Herhaal de behandeling na ca, 10 minuten. Het verdient aanbeveling de volgende laag van het KEIM verfsysteem (Soldalan, Royalan of Granital) direct na het verdampen van het oplosmiddel aan te brengen. Dus nat in nat. Voor een goed werkende hydrofobering is een indringdiepte van minimaal 2 mm vereist. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Plaatsen met directe bezonning of windinvloeden tijdens de applicatie dienen vermeden te worden. Dit kan de functionaliteit van de primer beïnvloeden. Voor een behandeling met KEIM Silanprimer dient de te behandelen ondergrond die open poriën bevat schoon, stofvrij en droog zijn.

Extra informatie over Keim Silanprimer
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Keim Silanprimer bestellen bij Verfwinkel.nl
Keim Silanprimer bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze primer of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl

Ondergrond Steenachtige Ondergronden
Soort Voorstrijken & Voorlijmen
Toepassing Voor buiten
Merk Keim
Levertijd 4-8 Werkdagen

Keim Silanprimer Blank specificaties

Productomschrijving
KEIM Silanprimer is een hydrofobeermiddel op silanbasis voor de voorbehandeling van minerale ondergronden.

Toepassingsgebied
Met de KEIM Silanprimer kunnen gebouwdelen met een zware waterbelasting of vochtgevoelige minerale, poreuze bouw ondergronden waterafwijzend gemaakt worden (gehydrofobeerd). Gebouwdelen met een zware waterbelasting zijn bv. westgevels in hoogbouw (winddruk), gebouwen gesitueerd kustklasse I of eilanden, bruggen, horizontale of licht hellende vlakken. Vochtgevoelige ondergronden zijn bijvoorbeeld poreus pleisterwerk, cellenbeton, baksteen- of kalkzandsteen metselwerk (sulfaathoudend), natuursteen met ijzerhoudende bruinverkleuringen, kwalitatief slechte betonvlakken.

Producteigenschappen
KEIM Silanprimer dringt in de poriën en eventueel aanwezige haarscheurtjes van een minerale ondergrond. Na het verdampen van het oplosmiddel hecht de primer zich aan de poriewand en vormt na tijdige overschildering met een KEIM verfsysteem haar waterwerende eigenschap. De poriën worden door deze behandeling niet gesloten, zodat de waterdampdoorlaatbaarheid van de constructie praktisch behouden blijft.

Technische kenmerken
Consistentie : kleurloze vloeistof
Dichtheid : ca. 0,8 g/cm³ 4.

Ondergrondvoorbehandeling
Voor een behandeling met KEIM Silanprimer dient de te behandelen ondergrond die open poriën bevat schoon, stofvrij en droog zijn. De te behandelen delen worden met KEIM Silanprimer met een zachte borstel of beter nog vloeiend (niet verspuiten) tweemaal nat in nat (tussen de behandelingen ca. 10 minuten) vol en zat gedrenkt.

Verwerkingscondities
- De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn tot maximaal 25°C
- Ondergrondtemperatuur en 30 °C luchttemperatuur.
- Plaatsen met directe bezonning of windinvloeden tijdens de applicatie dienen vermeden te worden. Dit kan de functionaliteit van de primer beïnvloeden.
- Advies: Voor een optimale vorming van zijn waterwerende eigenschap moet de KEIM silaanprimer na het verdampen van het oplosmiddel nat in nat met de betreffende 1e laag van het KEIM verfsysteem worden overschilderd.

Indringdiepte
Voor een goedwerkende hydrofobering van materiaaloppervlakken is een indringdiepte van minimaal 2 mm vereist.

Verbruik
Om de minimale indringdiepte te bereiken, vanwege het verschil in poriën-volume, zijn onderstaande hoeveelheden voor de verschillende bouwmaterialen vereist:
Beton : 0,2 - 0,3 L / m²
Pleisterwerk : 0,4 - 0,6 L / m²
Cellenbeton : 0,6 - 0,8 L / m²
Zandsteen : 0,4 - 0,8 L / m²
Baksteen : 0,4 - 0,6 L / m²
Kalkzandsteen : 0,3 - 0,5 L / m²

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen.
Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald

Reiniging van gereedschap
Na de werkzaamheden met spiritus of benzine.

Verpakking
5 en 10 Liter (jerry)cans.

Opslag
KEIM Silanprimer is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen.
Het product tegen hitte en directe zon beschermen.
Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten.
Eventuele vochtinwerking op het product is absoluut te vermijden.

Gevarencodering
F : licht ontvlambaar
R11 : licht ontvlambaar
R 52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S9 : opslaan op een goed geventileerde plaats
S16 : verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken
S33 : neem voorzorgsmaatregelen tegen eventuele electrische oplading
S60 : dit product en zijn verpakking uitsluitend als gevaarlijk afval recyclen.

Transport
codering Klasse : 3
Verpakkingsgroep : II UN-nr : 1993 9.

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 11.
Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
- Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen.
- Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.
- Ogen en huid tegen spetters beschermen.
- Tijdens de arbeid niet eten of drinken.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur.

De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden. www.keim.nl

Top