• Particulier
  • Zakelijk
menu
0

Bel

Retouren bij Verfkopen.be

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Let op: Op kleur gemengde verven kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze op maat gemaakt zijn (Dit geldt ook voor de kleuren RAL 9010 etc.) , en daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht. Voor andere verbruiksartikelen, zoals verf, geldt dat voor het beoordelen hiervan het niet nodig is om het uit te pakken of te openen. Doet u dit toch,dan is het product niet meer
te verkopen en kan de waardevermindering 100% zijn. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten voor het
gebruik van de extra verzendopties zoals avondlevering en same day delivery) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Retourneren is kosteloos als u gebruik maakt van ons antwoordnummer en uw retour eerst aanmeld via het onderstaande retourformulier. U krijgt dan een retournummer die u op de doos dient te plakken. U kunt het pakket ook zelf, via andere vervoerders, terug sturen. Dan zijn de retourkosten voor uw rekening. 

Verkopen.be
T.a.v. Afdeling Retouren 
Antwoordnummer 589

5700 VB Helmond - Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Mail ons

* Verplichte velden