Sigma Flexidur Fix

-15%
 


Levertijd: 1 Werkdag

Sigma Flexidur Fix productinformatie

  • Hoog indringend vermogen
  • Prettige verwerking
  • Professionele schilderskwaliteit
  • Snelle levering

Sigma Flexidur Fix omschrijving

Sigma Flexidur Fix is een tweecomponenten impregneermiddel op basis van epoxy welke word gebruikt in combinatie met Sigma Flexidur Repair 16, Sigma Flexidur Repair 4 en Sigma
Flexidur 1.

Ondergrond Hout
Toepassing Buiten
Merk Sigma

Sigma Flexidur Fix specificaties

Kenmerkenblad 4268NL
Sigma Flexidur Fix
Versie juni 2016 | Pagina 1/2

Voorheen Sigma Flexidur FX
Omschrijving Laag visceus, oplosmiddelvrij, tweecomponenten impregneermiddel op basis van epoxy.
Gebruiksdoel Impregneermiddel in reparatiesystemen met Sigma Flexidur Repair 16, Sigma Flexidur Repair 4 en Sigma
Flexidur 1.
het verstevigen van hout alvorens te behandelen met Sigma Flexidur Woodseal.
Voornaamste
kenmerken
• Hoog penetrerend vermogen in hout.
• Oplosmiddelvrij.
• Laag viskeus
• Gemakkelijke verwerking.
• Verstevigende werking van hout.
Kleuren en glans Component A: paars
Component B: transparant gelig
Gemengd product: paars/violet
Verpakking Set van twee flacons (basiscomponent 100 ml en verharder 100 ml).
Basisgegevens Gemengd product
Dichtheid : ca. 1,06 kg/dm3
Percentage vaste stof : 100 vol.%
Componenten
Vlampunt : component A > 65°C
component B > 65°C
Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V
Schuurbaar na : ca. 4 uur
Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen
Houdbaarheid Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12
maanden.
Verbruik Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Ondergrondcondities
De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.
Verflagen ter plaatse van de reparatie dienen te zijn verwijderd.
Houtvochtgehalte <18%
Kenmerkenblad 4268NL
Sigma Flexidur Fix
Versie juni 2016 | Pagina 2/2
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.
Verwerkingscondities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en uithardingsproces tussen 0°C en 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Systemen Reparatie Systeemblad
Renovatiesysteem
Herstellen aangetast hout (pasta reparatie) 4825 OHR001
Herstellen aangetast hout door lamineren 4825 OHR002 A
Herstellen aangetast hout door deelvervanging 4825 OHR003
Afdichten openstaande houtverbindingen 4825 OHR010
Afdichten scheuren 4825 OHR011 A
Afdichten aansluiting deurstijlen met hardstenen neuten 4825 OHR012
Herstellen van noesten en harsgangen (dieper dan 20 mm) 4825 OHR022
Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor
een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.
Instructies voor
gebruik
Mengverhouding
1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.
Menginstructie
Component A en B zorgvuldig mengen tot homogeen in een mengbeker of blik.
Potlife (gemiddelde verwerkingstijd) bij 65% R.V.
bij 20°C circa 20 minuten
Gereedschap
Wegwerpkwast.
Verdunning
Product mag niet verdund worden.
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met ProGold reinigingsdoeken.
Aangedroogd materiaal met Sigma verdunning 21-22.
Veiligheidsmaatregelen
Zie productveiligheidsblad van Sigma Flexidur Fix.
Referenties Documentatieblad nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
EMG 10100DN4268NL