Sigma Flexidur Repair 4

-15%
 


Levertijd: 1 Werkdag

Sigma Flexidur Repair 4 omschrijving

Sigma Flexidur Repair 4 is een is een tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy voor het herstellen van aangetast hout, noesten en harsgangen en het afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren. Tevens voor het herstellen van beschadigde houtconstructies, zoals gevingerlast en gelamineerd geveltimmerwerk.

Extra informatie over Sigma Flexidur Repair 16
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Sigma Flexidur Repair 16 bestellen bij Verfwinkel.nl
Sigma Flexidur Repair 16 bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl
Ondergrond Hout
Toepassing Buiten
Merk Sigma

Sigma Flexidur Repair 4 specificaties

Sigma Flexidur Repair 4

Omschrijving oplosmiddel- en vulstofvrij, tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy.
Gebruiksdoel Herstellen van aangetast hout.
Afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren.
Afdichten van aansluitingen van houten kozijnen met hardstenen neuten.
Herstellen van noesten en harsgangen.
Herstellen van beschadigde houtconstructies, zoals gevingerlast en gelamineerd geveltimmerwerk.
Voornaamste
kenmerken
• Zeer duurzaam.
• Oplosmiddel- en vulstofvrij.
• Krimpvrij.
• Blijvend elastisch.
• Soepel te mengen.
• Mengindicator systeem.
• Uitstekend modelleerbaar.
• Snelle droging.
• Goed na te bewerken, zoals schuren, schaven, schroeven en boren.
• Uitstekende hechting in combinatie met Sigma Flexidur Fix.
• Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven.
• Nonylphenol- en benzylalcoholvrij.
Kleuren en glans Component A: blauw
Component B: okergeel
Gemengd product: beige
Basisgegevens Gemengd product
Dichtheid : ca. 1,20 kg/dm3
Percentage vaste stof : 100 vol.%
Laagdikte : minimaal 5 mm, maximaal 50 mm
alleen bij temperaturen van 10°C en lager vervalt de maximale
laagdikte.
Componenten
Vlampunt : componenten A en B > 65°C
Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V
Schuurbaar na : ca. 4 uur
Overschilderbaar na : ca. 4 uur
Alvorens over te schilderen, de gerepareerde delen eerst schuren.
Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen
Kenmerkenblad 4274NL
Sigma Flexidur Repair 4
Versie augustus 2016 | Pagina 2/3

Basisgegevens Droogtijden bepaald bij 5°C en 90% R.V
Schuurbaar na : ca. 16 uur
Overschilderbaar na : ca. 16 uur
Alvorens over te schilderen, de gerepareerde delen eerst schuren.
Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen
Houdbaarheid Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12
maanden.
Verbruik Theoretisch verbruik: 100 ml per reparatie van 100 cm3.
Ondergrondcondities
De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.
Verflagen ter plaatse van de reparatie dienen te zijn verwijderd.
Houtvochtgehalte <18%.
Verwerkingscondities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en uithardingsproces tussen 0°C en 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 90%.
Ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Systemen Reparatie Systeemblad
Renovatiesysteem
Herstellen aangetast hout (pasta reparatie) 4825 OHR001
Herstellen aangetast hout door lamineren 4825 OHR002 A
Herstellen aangetast hout door deelvervanging 4825 OHR003
Afdichten openstaande houtverbindingen 4825 OHR010
Afdichten scheuren 4825 OHR011 A
Afdichten aansluiting deurstijlen met hardstenen neuten 4825 OHR012
Herstellen van noesten en harsgangen (dieper dan 20 mm) 4825 OHR022
Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor
een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.
Kenmerkenblad 4274NL
Sigma Flexidur Repair 4
Versie augustus 2016 | Pagina 3/3
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.
Instructies voor
gebruik
Mengverhouding
3 volumedelen component A : 1 volumedeel component B.
Menginstructie
Gebruik het ProGold doseerpistool en doseer de gewenste hoeveelheid op een mengplateau.
Meng component A en B zorgvuldig tot een homogene massa met een egale kleur.
Potlife (gemiddelde verwerkingstijd) bij 65% R.V.
bij 20°C circa 30 minuten
bij 5°C circa 45 minuten
Gereedschap
Modeleermes.
Verdunning
Product is oplosmiddelvrij en mag niet verdund worden.
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met ProGold schoonmaakdoekjes.
Veiligheidsmaatregelen
Zie productveiligheidsblad van Sigma Flexidur Repair 4.
Referenties Documentatieblad nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
EMG 10100DN4274NL