Sigmatex Superlatex Satin Lichte Kleuren

-35%
Zoek in de kleurenwaaier

* Verplichte velden

Levertijd: 1 Werkdag

Sigmatex Superlatex Satin Lichte Kleuren productinformatie

  • Goed reinigbaar
  • Prettige verwerking
  • Professionele schilderskwaliteit
  • Reukarm
  • Schrobvast klasse 1
  • Voor binnen en buiten
  • Waterdampdoorlatend

Sigmatex Superlatex Satin Lichte Kleuren omschrijving

Sigmatex Satin is een watergedragen, goed dekkende zijdeglanzende muurverf van hoge kwaliteit. U kunt deze verf zowel binnen als buiten gebruiken. Sigmatex Superlatex Satin hecht tevens op ondergronden met een ‘gesloten’ karakter, zoals verflagen op basis van alkydhars. Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich buiten bevindt of binnen in een vochtige ruimte (bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de toepassing van Sigmatex Superlatex Satin afgeraden. De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting leiden.

LET OP!
De kleuren van de kleurenkaart zijn slechts een greep uit ons ruime assortiment. Wilt u een andere kleur neem dan contact op met onze klantenservice.

Extra informatie over Sigmatex Superlatex Satin
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Sigmatex Superlatex Satin bestellen bij Verfwinkel.nl
Sigmatex Superlatex Satin bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl

Basis Waterbasis / Acryl
Ondergrond Stuc- / Pleisterwerk
Glansgraad Zijdeglans / Satin
Toepassing Binnen/Buiten
Rendement 8-10 m2 per liter
Merk Sigma

Sigmatex Superlatex Satin Lichte Kleuren specificaties

OMSCHRIJVING
Hoogwaardige universele, watergedragen, oplosmiddelvrije muurverf voor
binnen en buiten op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL
Het schilderen van minerale ondergronden, zoals beton, metselwerk,
pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten.
Afwerklaag in het ProGold glasweefselsysteem.
Met name geschikt als afwerking van ProGold glasweefsel in de
verzorgings- en utiliteitssector.
Het overschilderen van oude (muur)verflagen.
VOORNAAMSTE
Zeer gemakkelijke verwerking.
KENMERKEN
Oplosmiddel- en emissievrij.
Geen hinderlijke geur; ruimten direct na het schilderen weer in gebruik te nemen.
Heeft op beton geen carbonatatieremmende werking.
Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.
Vergeelt niet.
Waterdampdoorlatend.
Onverzeepbaar.
Gecertificeerd:
Zie ook de rubriek ‘aanvullende gegevens’ in dit blad.
KLEUREN EN GLANS
Wit en vrijwel alle kleuren.
Zijdeglans.
VERPAKKING
Blik van 1 liter.
Plastic emmer van 5 liter en 10 liter.
BASISGEGEVENS
Dichtheid : ca. 1,38 kg/dm3
Percentage vaste stof : ca. 43,4 vol.%
Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele
verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en
30°C ten minste 2 jaar.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Vlampunt : niet van toepassing.
Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.
Droog na : ca. 3 uur
Overschilderbaar na : ca. 4 uur
PRAKTISCH
RENDEMENT
Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de
applicatiemethode: 7-9 m²/liter.
ONDERGRONDCONDITIE
Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage
max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%.
Met de Protimeter kan geïndiceerd worden of de ondergrond wel of niet
geschilderd kan worden. Er kan geschilderd worden als de groene led
brandt.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot
kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot
aantasting van het product.
VERWERKINGSCONDITIES
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en
droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Goede ventilatie.
SYSTEMEN
BINNEN
Onbehandelde minerale ondergronden
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij
reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden
voorstrijken met Sigmafix Universal.
- Afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Satin.
Alternatief systeem voor minerale ondergronden (alleen wit en lichte kleuren)
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij
reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.
- Voorstrijken met Sigma WallPim in kleur gelijk aan die van de aan te
brengen muurverf.
- Afwerken met een laag Sigmatex Superlatex Satin.
Glasweefsel systeem op onbehandelde minerale ondergrond
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- De ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij
reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden
voorstrijken met Sigmafix Universal.
- ProGold Glasweefellijm 2000 aanbrengen.
- ProGold Glasweefsel (PG 200 serie of PG 300 serie) strak en stotend
plakken.
- Na droging afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Satin.
SYSTEMEN (vervolg)
BUITEN
Onbehandelde minerale ondergronden
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden
voorstrijken met Sigmafix Universal.
Sterk zuigende en/of poederende ondergronden fixeren met Sigma
Unigrund S.
- Afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Satin.
UITGEBREIDE SYSTEEMINFORMATIE
Hiervoor wordt verwezen naar de volgende systeembladen:
Muurverfsystemen voor binnen; zie systeemblad 4970.
Glasweefselsystemen voor binnen; zie systeemblad 4978.
VERWERKINGS
- Voor gebruik goed oproeren.
GEGEVENS
Kwast / verfrol
Aanbevolen kwast : ProGold Texkwast 7955 Exclusive
Aanbevolen verfrol : op gladde ondergronden ProGold Verfrol Tex.
op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol
Proflor.
Verdunning : 0-7 vol.% leidingwater
Airless-spuit
Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater
Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met water en wasmiddel.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Zie productveiligheidsblad van Sigmatex Superlatex Satin.
AANVULLENDE GEGEVENS
Hechting
Sigmatex Superlatex Satin hecht uitstekend op minerale ondergronden en
op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurverven.
Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voorgestreken
te worden met Sigmafix Universal (1 : 4 verdund).
Sigmatex Superlatex Satin hecht tevens op ondergronden met een
'gesloten' karakter, zoals verflagen op basis van alkydhars. Echter, wanneer
de gesloten ondergrond zich buiten bevindt of binnen in een vochtige ruimte
(bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de toepassing van Sigmatex
Superlatex Satin afgeraden. De combinatie van een gesloten ondergrond
met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting
leiden.
Weervastheid
Sigmatex Superlatex Satin is weervast.
De duurzaamheid wordt echter in belangrijke mate bepaald door de
structuur van de ondergrond en de dikte van de verflaag.