Sikkens Alpha Aqua SI 10ltr.

-35%
 


Levertijd: 2-5 Werkdagen

Sikkens Alpha Aqua SI 10ltr. productinformatie

  • Kleurloos
  • Overschilderbaar met dispersiemuurverf
  • Vermindert vuilaanhechting
  • Waterafstotend

Sikkens Alpha Aqua SI 10ltr. omschrijving

Sikkens Alpha Aqua SI is een watergedragen, kleurloos impregneermiddel voor hydrofobering t.b.v. gevelbescherming. Geschikt voor metselwerk, natuursteen, pleisterwerk en kalkzandsteen.

Extra informatie over Sikkens Alpha Aqua SI.
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Sikkens Alpha Aqua SI bestellen bij Verfwinkel.nl.
Sikkens Alpha Aqua SI bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl

Basis Waterbasis / Acryl
Ondergrond Stuc- / Pleisterwerk
Glansgraad Mat
Toepassing Buiten
Merk Sikkens

Sikkens Alpha Aqua SI 10ltr. specificaties

Watergedragen, kleurloos impregneermiddel voor gevelbescherming en hydrofobering
Algemeen
Belangrijkste eigenschappen
Watergedragen impregneermiddel.
Waterafstotend; vochtwerend; voorkomt vochtindringing.
Waterdampdoorlatend.
Kleurloos.
Universeel toepasbaar op alle steenachtige ondergronden, zowel droge als
vochtige.
Vermindert de vuilaanhang.
Vermindert de kans op zoutuitslag, vorstschade, wapeningscorrosie, mosen algaangroei.
Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
Toepassing
Het behandelen van beton, gasbeton, metselwerk, natuursteen,
pleisterwerk, kalkzandsteen e.d.
Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder 5°C.
De gunstigste verwerkingstemperatuur ligt tussen 10°C en 25°C.
Niet verwerken bij directe zonnestraling op de gevel.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden
Met kwast, rolborstel, spuit- en sproeiapparatuur.
Kwast: Bij voorkeur Meesterhand lakroller 9 mm.
Spuitapparatuur: Gloria Drukspuit Prima 5T.
Om een maximale indringing te verkrijgen verdient het aanbeveling Alpha
Aqua SI van onder naar boven overvloedig aan te brengen. Zo nodig de
behandeling één of meerdere keren herhalen. Zie verder onder 'Werkwijze'.
Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
Jerrycan goed schudden voor gebruik.
Reiniging gereedschap
Kwast, borstel en/of apparatuur na gebruik reinigen met water.
Theoretisch rendement
Ca. 1 m2/l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk
van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de
ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Veiligheidsinformatie
Vlampunt
> 100°C.
Wettelijke voorschriften
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende
gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
productveiligheidsblad.
Eigenschappen
Afleveringsviscositeit
Dun vloeibaar; gebruiksklaar.
Voor gebruik de jerrycan goed schudden.
Dichtheid
Ca. 0,99 kg/dm3.
Vaste stofgehalte
Ca. 7,5 gew.%.
Droging bij 20°C/ 65% RV
Er vindt geen filmvorming plaats. De droging hangt af van het type
ondergrond en de klimatologische omstandigheden.
Alpha Aqua SI is na 1 à 2 uur volledig in de ondergrond getrokken.
Na droging is de impregnering waterafstotend en regenvast.
Waterdampdoorlatendheid
Alpha Aqua SI is waterdampdoorlatend.
Alkalivastheid
Alpha Aqua SI is onverzeepbaar.
Overschilderbaarheid
Overschilderbaar met dispersieverven.
Indringend vermogen
Alpha Aqua SI heeft een zeer goed indringend vermogen.
UV-resistentie Zeer goede weerstand tegen UV-straling.
Duurzaamheid
De waterafstotende werking blijft ten minste 5 jaar gehandhaafd.
Het pareleffect neemt na verloop van tijd af, maar de werking blijft bestaan.
Verdere informatie
Verpakking
Jerrycans van 10 l.
Houdbaarheid
In gesloten verpakking minimaal 12 maanden.
Vorstvrij bewaren. Niet blootstellen aan een temperatuur > 35°C.
Kleur
Kleurloos; in de jerrycan melkachtig wit.
Werkwijze
Voorbereiding
Voordat de behandeling met Alpha Aqua SI plaatsvindt:
stof, vuil, mos, alg, schimmels en dergelijke verwijderen, bij voorkeur met
hogedruk water- of stoomreinigingsapparatuur.
Beschadigde voegen vernieuwen; scheuren, grindnesten en andere
gebreken repareren met daarvoor geschikte materialen.
Dak- en kozijnaansluitingen controleren op waterdichtheid en zo nodig
afdichten.
Glas, ramen en deuren, onderdelen van metaal en kunststof goed afdekken.
Het impregneermiddel is achteraf moeilijk te verwijderen.
Planten in de directe omgeving van de te behandelen gevels afdekken.
Verwerking
Te verwerken door middel van strijken, rollen, bij voorkeur spuiten of
sproeien.
Jerrycan goed schudden voor gebruik.
Strijken/rollen
Het eenvoudigst is de verwerking met een kwast, grote blokwitter of borstel.
Deze werkwijze past men voornamelijk toe als de te behandelen
oppervlakken relatief klein zijn. De behandeling vergt een zorgvuldige
werkwijze. Vooral belangrijk is dat er niet te weinig materiaal wordt
aangebracht, omdat het succes van de behandeling in hoge mate hiervan
afhankelijk is. Het beste resultaat verkrijgt men als het middel van onder
naar boven wordt aangebracht. Bij sterk zuigende ondergronden vindt de
behandeling in twee of drie arbeidsgangen plaats volgens de
'nat-in-nat-methode'. Dat wil zeggen, nadat het impregneermiddel in de
ondergrond is getrokken, brengt men de volgende laag aan.
Sproeien/spuiten
Bij grote gevelvlakken maakt men gebruik van sproei- of spuitapparatuur.
Van belang daarbij is, dat de verwerkingsdruk gering is. Dit voorkomt te
sterke verneveling. Het sproeien of spuiten dient als het ware in gieten over
te gaan. De sproei- of spuitmethode geeft de beste resultaten omdat
daarmee een gelijkmatige, diepe impregnering van het gehele oppervlak
wordt verkregen.
Evenals bij de verwerking met de kwast is het, om een maximale indringing
van het impregneermiddel te verkrijgen, ook bij sproeien of spuiten van
belang om het middel van onder naar boven overvloedig aan te brengen. De
sproei- of spuitkop dient ongeveer 10 cm vanaf de gevel gehouden te
worden, zodanig dat de vloeistof rechtstandig in de ondergrond kan dringen.
Het sproeien voortzetten tot de ondergrond geen impregneermiddel meer
opneemt en er 10-20 cm lange 'lopers' ontstaan.
Het is aan te bevelen om sterk zuigende ondergronden twee- of driemaal
'nat-in-nat' te impregneren. Slecht zuigende, dichte ondergronden, zoals
prefab-beton, worden daarentegen slechts éénmaal behandeld.
Om te voorkomen dat zich bij regen de 'aanzetten' gaan aftekenen, moet de
behandeling zonder onderbrekingen plaatsvinden.