Adventsdeals! Tot en met 24 december dagelijks een nieuw schildercadeautje.

Adventsdeals! Tot en met 24 december dagelijks een nieuw schildercadeautje.

Repair Care Dry Flex 1 - 300 ml

5 out of five star rating on Trustpilot
1 reviews
111,57 88,39
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen België)
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Kies zelf je bezorgmoment
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Repair Care Dry Flex 1 - 300 ml productinformatie

  • Blijvend flexibel
  • Goede hechting
  • Krimpvrij
  • Renoveren-Restaureren-Modelleren
  • Sneldrogend

Repair Care Dry Flex 1 is een reparatiepasta met beide componenten in twee kokers, voor zeer snelle en kleine reparaties van 5 tot 10mm dikte. Repair Care Dry Flex is eenvoudig doseerbaar met een standaard kitpistool. Uniek is de makkelijke verwerkbaarheid in combinatie met de zeer korte droogtijd. Zowel binnen als buiten toepasbaar. Gebruik dit product altijd in combinatie met Dry Fix Uni.

Repair Care Dry Flex 1 heeft 2 componenten

Reparatiepasta voor zeer snelle houtreparaties en lamineren (na 1 uur overschilderbaar). Ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen. Uniek is de makkelijke verwerkbaarheid in combinatie met de zeer korte droogtijd.

Waar gebruik je Repair Care Dry Flex 1 voor?

Dry Flex Repair Care is geschikt voor het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels, het snel repareren van inbraakschades, het verlijmen en vullen van scheuren, voegen en (open) verbindingen en het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.

Repair Care Dry Flex 1 bestellen bij Verfwinkel.nl

Repair Care Dry Flex 1 bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Dry Flex Repair Care reparatiepasta of een van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl 

Meer informatie
Merk Repair Repair Care
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Set
Volume Set
Basis Epoxy
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Componenten 2-componenten
Ondergrond Hout
Toepassing Deur & Kozijn
Overschilderbaar 1 Uur
Volledig uitgehard 24 Uur
5 out of five star rating on Trustpilot
5 5 1 reviews

5 out of five star rating on Trustpilot Jan Plomp 13 oktober Top spul. Zakt niet uit, droogt snel en te bewerken als hout. Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

Gevaar:
H302:Schadelijk bij inslikken
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Reactie:
P305+P351+P338+P310: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Preventie:
P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen
P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen