Adventsdeals! Tot en met 24 december dagelijks een nieuw schildercadeautje.

Adventsdeals! Tot en met 24 december dagelijks een nieuw schildercadeautje.

Alabastine Houtrot Impregneer - 250 ml

4.9 out of five star rating on Trustpilot
9 reviews
20,60 12,06
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen België)
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Kies zelf je bezorgmoment
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Alabastine Houtrot Impregneer - 250 ml productinformatie

  • Comfortabel in gebruik
  • Dringt snel in de ondergrond
  • Verbetert de hechting
  • Versterkt de houtvezels

Alabastine Houtrot Impregneer versterkt en impregneert door houtrot aangetast hout binnen en buiten. Hiermee zorg je voor een stevige ondergrond voor de reparatie. Alabastine Houtrot Impregneer dringt diep in het hout en maakt aangetast hout weer hard. Nadat het verpulverde en aangetaste hout zoveel mogelijk verwijderd is, breng je Alabastine Impregneer aan op het aangetaste hout met een kwast totdat dit verzadigd is en niet meer intrekt. Daarna laat je het minimaal 6 uur drogen en repareer je verder met Alabastine Houtrotvuller.

Alabastine Houtrot Impregneer 250 ml:
- Aanbrengen met: kwast
- Geschikt voor: binnen en buiten
- Droogtijd: 6 uur

Alabastine Houtrot Impregneer 250 ml

Alabastine Houtrot Impregneer is verkrijgbaar in een verpakking van 250 ml. Dit is in de meeste gevallen genoeg om houtrot tegen te gaan in kozijnen of deuren. Wanneer de met houtrot aangetaste plek te groot is, biedt ook Alabastine Impregneer geen redding meer en zal het hout vervangen moeten worden. Alabastine Houtrot Impregneer professioneel wordt ook wel Alabastine Houtrot Stop genoemd, omdat het stoppen van houtrot precies is wat dit impregneermiddel doet.

Extra informatie over Alabastine Houtrot Impregneer

Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming. Wanneer je klaar bent met de reparatie van de houtrot vind je op Verfwinkel.nl de juiste verf om het hout te beschermen.

Alabastine Houtrot Stop kopen bij Verfwinkel.nl

Alabastine Impregneer bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over houtrot of een andere vraag over houtreparatie? Lees dan het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts via klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Alabastine
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit DHZ
Volume 250 ml
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Componenten 2 Componenten - 2 in 1 koker
Ondergrond Hout
Overschilderbaar 6 Uur
Volledig uitgehard 6 Uur
5 out of five star rating on Trustpilot
5 5 9 reviews

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot hub 7 september prima product prima geleverd Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

Gevaar:
EUH205:Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Reactie:
P304_P312:Na inademing: Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P314:Bij onwel voelen een arts raadplegen
P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen
P262:Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P273:Voorkom lozing in het milieu
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Opslag:
P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
P405:Achter slot bewaren