Avis Voeg- en Weerplekreiniger

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
15,69 10,90
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Avis Voeg- en Weerplekreiniger productinformatie

Avis Voeg- en Weerplekreiniger is een sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen van hinderlijke en vieze zwarte plekken die voorkomen in siliconenvoegen en op wanden en stucwerk in vochtige ruimtes zoals de badkamer of het toilet. Wil je weervlekken verwijderen? Avis weerplekkenreiniger werkt op basis van een unieke schuimformule die het aanbrengen eenvoudig maakt. 

Avis Voeg- en Weerplekreiniger bestellen bij Verfwinkel.nl
Avis voeg- en weerplekreiniger bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Wil je weervlekken verwijderen en heb je een vraag over deze reiniger of een andere weerplekkenreiniger? Lees het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Avis
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Stuk
Volume 500 ML
Toepassing Muur & Plafond
Ondergrond Stuc- en pleisterwerk
Dekkend of transparant Transparant
Binnen of buiten Binnen, Buiten
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
EUH031:Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH210:Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
H290:Kan bijtend zijn voor metalen
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Reactie:
P305+P351+P338+P310: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Preventie:
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen