Tot 10% extra kassakorting op alles!
v.a. €150 = 5% | v.a. €200 = 7,5% | v.a. €250 = 10% 

Tot 10% extra kassakorting op alles! | v.a. €150 = 5% | v.a. €200 = 7,5% | v.a. €250 = 10%

Bison Schimmelvreter Spray - 500 ml

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
8,09 6,95
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Bison Schimmelvreter Spray - 500 ml productinformatie

Bison Schimmelvreter vernietigt onmiddellijk schimmel en algen op wanden, vloeren en voegen, zowel binnen als buiten. Met de unieke combinatie van spray en schuim is Bison Schimmelvreter geschikt voor de behandeling van zowel grote oppervlakten, als hardnekkige vlekken en lastig bereikbare plaatsen. De Bison Schimmelvreter ervaring is dat je binnen 10 minuten resultaat hebt.  

LET OP: Lees voor gebruik het kenmerkenblad goed door.

Bison Schimmelvreter bestellen bij Verfwinkel.nl

Bison Schimmelvreter bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over schimmelvreter van Bison of een ander schimmelwerend product? Mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl.
Meer informatie
Merk Bison
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit DHZ
Verpakt per Stuk
Volume 500 ML
Basis Overige
Binnen of buiten Binnen, Buiten
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H290:Kan bijtend zijn voor metalen
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen
Preventie:
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P273:Voorkom lozing in het milieu
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen
P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P362+P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P390:Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden