Brantho-Korrux Kombi Spuitverdunning - 1 Liter

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
14,42 12,47
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Brantho-Korrux Kombi Spuitverdunning - 1 Liter productinformatie

Verdunning voor het verspuiten van de Brantho-Korrux producten.

Let op! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Brantho-Korrux kombi verdunning bestellen bij Verfwinkel.nl
Brantho-Korrux kombi verdunning bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verdunning of een van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Brantho Korrux
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Volume 1 Liter
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
EUH066:Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226:Ontvlambare vloeistof en damp
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P233:In goed gesloten verpakking bewaren
Reactie:
P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
Opslag:
P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren