MOTIP Spuitbus Plastic Primer - 4063

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
21,07 13,95
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs

MOTIP Spuitbus Plastic Primer - 4063 productinformatie

  • Makkelijkaantebrengen
  • Gebruiksklaar product

MOTIP Spuitbus Plastic Primer - 4063 is een sneldrogende transparante hechtprimer voor het behandelen van diverse soorten kunststof. De hechtprimer heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle lakken. 

MOTIP Spuitbus Plastic Primer - 4063 bestellen bij Verfwinkel.nl
MOTIP Spuitbus Plastic Primer - 4063 bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze primer of één van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk MOTIP
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit DHZ
Volume 400 ml
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Ondergrond Kunststof
Metallic Nee
Dekkend of transparant Transparant
Verbruik per liter 3 Vierkante meter
Overschilderbaar 25 Minuut
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H222:Zeer licht ontvlambare aerosol
H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P273:Voorkom lozing in het milieu
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P302+P350:Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep
P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen
Opslag:
P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F