Renovaid Renofix Oranje 2K

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
47,69 41,31
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad
  • Grootste assortiment van Nederland
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!

Renovaid Renofix Oranje 2K productinformatie

  • Dringt snel in de ondergrond
  • Duurzaam
  • Elastisch
  • Goede hechting
  • Oplosmiddelvrij
  • Versterkt de houtvezels

Renovaid Renofix Oranje is een 2-komponenten impregneervloeistof op basis van epoxy en dient als versteviging van houtconstructies. Voor gebruik als primer in combinatie met Renoflex Oranje. Kenmerken Duurzaam, blijvend elastisch, Dringt diep in het hout door. Uitstekende hechting op hout, epoxy, polyester, steenachtige materialen en metalen (mits ontvet en ontdaan van corrosie). Krimpt en zwelt niet. . A component 50ml, B component 50ml. Mengverhouding: 1:1. Verwerkingstijd 30 min bij 10 °. Vrij van oplosmiddelen.

Renovaid Renofix Oranje (winter) set 200ml bestellen bij Verfwinkel.nl
Renovaid Renofix Oranje (winter) set 200ml bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Renovaid
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Basis Epoxy
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Componenten 2-componenten
Ondergrond Hout
Overschilderbaar 24 Uur
Volledig uitgehard 2 Uur
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360:Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Preventie:
P202:Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen
Reactie:
P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
Opslag:
P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
P405:Achter slot bewaren