5% extra korting op alle verf met code: VERF-5 (bij besteding vanaf €150,-)

5% EXTRA korting op alle verf met code: VERF-5 (geldig bij besteding vanaf €150,-)

Repair Care DRY FIX Uni - Set 300 ml

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
96,22 90,74
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Repair Care DRY FIX Uni - Set 300 ml productinformatie

  • Dringt snel in de ondergrond
  • Elastisch
  • Krimpvrij
  • Oplosmiddelvrij
  • Professionele kwaliteit

Repair Care DRY FIX® Uni is een elastische voorstrijk en zorgt voor een optimale hechting voor alle soorten DRY FLEX®. Het product heeft een extra lange potlife van 1 uur en is tot 24 uur na aanbrengen af te werken met DRY FLEX®.  Eenvoudig te doseren door de doseerstreepjes op verpakking en gemakkelijk te verwerken met een kwastje. Gebruik de Mix & Fix beker en spatel om eenvoudig te mengen.


Repair Care DRY FIX® Uni 300 ml bestellen bij Verfwinkel.nl

Repair Care DRY FIX® Uni 300 ml bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze voorstrijk of een van onze andere producten? Mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl 

Meer informatie
Merk Repair Repair Care
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Set
Volume Set
Basis Overige
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Componenten 2-componenten
Ondergrond Hout
Overschilderbaar 24 Uur
Volledig uitgehard 24 Uur
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Reactie:
P305+P351+P338+P310: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Preventie:
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen