Rust-Oleum 3380/3369 CombiPrimer Anti Roest Spray

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Outlet
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
31,41 21,95
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad
 • Grootste assortiment van België
 • Gratis bezorging vanaf €50,-
 • Koop online tot 50% goedkoper
 • Snelle levering!

Rust-Oleum 3380/3369 CombiPrimer Anti Roest Spray productinformatie

 • Kan direct op blank metaal of handontroest staal
 • Roestwerend
 • Sneldrogend

Rust-Oleum CombiPrimer 3380 en 3369 is een roestwerende primer voor kaal metaal of handontroest staal. Deze roestwerende Rust Oleum spray is een sneldrogende grondlaag gebaseerd op een aromaat vrije kortolie alkydhars en deze Rust Oleum spuitbus is te gebruiken in het Rust-Oleum CombiColor verfsysteem of andere alkyd verfsystemen.

 •  Overschilderbaar na 2 uur
 •  Lood- en chromaatvrij
 • 3380 Grijs als ondergrond voor lichte kleuren
 • 3369 Rood als ondergrond voor donkere kleuren


Rust-Oleum CombiPrimer bestellen bij Verfwinkel.nl
Deze Rust Oleum spray is een anti roest spray die je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop bestelt. Heb je een vraag over deze Rust Oleum spray of een andere anti corrosie spray? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Rust- Oleum
Levertijd Op voorraad
Volume 400 ml
Binnen of buiten Buiten
Ondergrond Metalen
Metallic Nee
Hittebestendig 100 CELSIUS
Dekkend of transparant Dekkend
Kleefvrij 30 Minuut
Overschilderbaar 48 Uur
Stofdroog 15 Minuut
Volledig uitgehard 7 Dag
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H222:Zeer licht ontvlambare aerosol
H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H373:Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen
P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P273:Voorkom lozing in het milieu
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Opslag:
P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F