Sikkens Wapex 660 Mat 2-K Acryl

-35%
Zoek in de kleurenwaaier

* Verplichte velden

Levertijd: 2-5 Werkdagen

Sikkens Wapex 660 Mat 2-K Acryl omschrijving

Sikkens Wapex 660 Mat is een twee-componenten watergedragen vloer- en betoncoating op basis van epoxyhars. Sikkens Wapex 660 Mat is chemicalieenvast en bestand tegen water, (industriele) schoonmaakmiddelen, olie, vetten, autobanden en benzine en daardoor zeer geschikt voor over oude verflagen, nieuw beton en cement vloeren. Hierdoor is deze betonverf zeer geschikt voor winkels, garages en woonkamers. Sikkens Wapex 660 Mat voldoet aan alle eisen voor professioneel gebruik binnen.

LET OP!
Niet alle kleuren van Wapex 660 Mat zijn geschikt voor vloerafwerking.
Heldere en zware kleuren waarvan de kleurpasta dosering boven de 130 shots uit komen zijn alleen geschikt voor vloerafwerking als daarover een toplaag van Wapex 660 kleurloos wordt aangebracht. Voor een
verantwoorde kleurkeuze verdient het aanbeveling vooraf overleg te plegen met de afdeling Technical Support.

Extra informatie over Sikkens Wapex 660 Mat
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming. <

Sikkens Wapex 660 Mat bestellen bij Verfwinkel.nl
Sikkens Wapex 660 Mat bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl

Basis Waterbasis / Acryl
Ondergrond Vloeren
Glansgraad Mat
Toepassing Binnen
Merk Sikkens

Sikkens Wapex 660 Mat 2-K Acryl specificaties

Wapex 660 Mat

Watergedragen, twee-componenten, matte vloercoating op basis van epoxyhars
Algemeen
Belangrijkste eigenschappen Waterverdunbaar.
Leverbaar in meer dan 30.000 kleuren.
Chemicaliënvast (zie chemicaliënresistentielijst).
Goede mechanische bestandheid (slag-, stoot- en slijtvast).
Geurarm.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Toepassing Wapex 660 Mat wordt toegepast voor de duurzame afwerking van binnenvloeren.
Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities Luchttemperatuur: 10-30°C.
Oppervlakte temperatuur: 10-30°C.
Verftemperatuur: 10-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Het product niet onder ongunstige (weers)omstandigheden aanbrengen. Cementgebonden ondergronden dienen (in verband met de hydratatiegraad) minimaal 28 dagen oud te zijn, tenzij de leverancier anders aangeeft.
Verwerkingsmethoden Met kwast, rolborstel, luchtspuit en airless spray.
Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Wapex producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij onze Sikkens Service Centers.
Verwerkingsgegevens Kwast, rolborstel
Type verdunning: water.
Hoeveelheid verdunning: eerste laag maximaal 10%; volgende lagen maximaal 3%.
Airless spray
Type verdunning: water.
Hoeveelheid verdunning: 10%.
Spuitdruk: 140-160 bar.
Spuitopening: 0,430 mm (0,017 inch).
Luchtspuit
Type verdunning: water.
Hoeveelheid verdunning: 10-15%.
Spuitdruk: 3-4 bar.
Spuitopening: 1,5-2 mm.
Reiniging gereedschap Met water.
Geadviseerde laagdikte per laag Bij kwast- en rolverwerking op vloeren (op niet ingezande laag):
Droog: 80 micrometer = nat: 160 micrometer.
Bij kwast- en rolverwerking op vloeren (op ingezande laag):
Droog 125 micrometer = nat: 250 micrometer.
Theoretisch rendement 7 m²/l.
Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Mengverhouding In volumedelen
Component A: 80 delen.
Component B: 20 deel.
Mengwijze De componenten dienen mechanisch te worden gemengd met een langzaam lopende boormachine (tot 200 toeren/min) en mengspindel.

Potlife (5 l verpakking) Bij 20°C: ca. 60 min.
Bij 30°C: ca. 30 min.
Na deze periode mag het product niet meer worden verwerkt. Het einde van de potlife is zichtbaar doordat het product gaat "schiften".
Sikkens Anti Slip
4% Vol
Stroefheid
SRT Stroefheid FSC
Leer Kunststof Rubber
Kleur Droog Nat Droog Nat Droog Nat Droog Nat
Wit 92 62 0,7 0,91 0,88 0,94 0,93 >1
LET OP: Stroefheid is van zeer veel factoren afhankelijk zoals laagdikte verdeling en substraat. Het is raadzaam altijd een proefvlak te zetten.
LET OP: Sikkens Anti- Slip toegepast in lichte kleuren kan een kleurafwijking geven.
Voor verdere informatie over Sikkens Anti-Slip zie Techical Datasheet van Sikkens Anti- Slip.
Veiligheidsinformatie
Vlampunt Component A: >100°C.
Component B: >100°C.
Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Eigenschappen
Glansgraad Mat.
Dichtheid Gemengd product: ca. 1,2-1,4 kg/dm3
(afhankelijk van de kleur).
Vaste-stofgehalte Ca. 50 vol.%.
Vluchtige Organische Stoffen (VOS) < 10 g/l.
Droging bij 20°C/ 65% RV Beloopbaar na: ca. 8 h.
Overschilderbaar na: minimaal 16 h en maximaal 72 h.
Volledig belastbaar na: minimaal 7 dagen.
Chemicaliënvastheid Bestand tegen een morsbelasting van diverse chemicaliën en reinigingsmiddelen. Zie de chemicaliënresistentielijst of raadpleeg de afdeling Technical Support.
Reinigbaarheid Afhankelijk van de ruwheid van de vloerafwerking, goed met water en synthetische reinigingsmiddelen.
Slijtvastheid 70 ± 10 mg/1000 cycli (CS 17 slijtwiel/ 1 kg belasting; niet ingestrooid systeem) volgens EN-ISO 5470-1.
Verdere informatie
Verpakking 1 l en 5 l (sets).
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.
Kleurassortiment
Leverbaar in een groot aantal RAL-kleuren en een groot aantal kleuren van het Sikkens 5051 Color Concept. Informatie over het kleurassortiment, de minimale afname en/of de levertijd kan worden verkregen bij de Specialist
Betonbescherming of de Afdeling Technical Support.

LET OP
Niet alle kleuren van Wapex 660 Mat zijn geschikt voor vloerafwerking.
Heldere en zware kleuren waarvan de kleurpasta dosering boven de 130 shots uit komen zijn alleen geschikt voor vloerafwerking als daarover een toplaag van Wapex 660 kleurloos wordt aangebracht. Voor een
verantwoorde kleurkeuze verdient het aanbeveling vooraf overleg te plegen met de afdeling Technical Support.
Breeam Product voldoet aan BREEAM HEA 9 Cat A/j WB:
Wettelijke norm (g/l): 140 g/l
VOC van Wapex 660 Mat gemeten
volgens ISO 11890-2: 2006:
(a+b) 10 g/l
Systemen
Beton
Voorbehandeling
Bij het begin van de applicatie dient de ondergrond voldoende draagkrachtig, samenhangend, vrij van eventuele cementhuid, schoon, droog, vet en stofvrij te zijn.
Gladde en/of dichte ondergronden (bv. gevlinderde vloeren) dienen te worden opgeruwd door stofvrij stralen of mechanisch schuren.
Vloerafwerking
Primeren met Wapex 660 Mat (maximaal 10% verdund met water).
Een tussenlaag Wapex 660 Mat aanbrengen.
De nog natte laag instrooien met zilverzand M 32.
Tweemaal afwerken met Wapex 660 Mat (maximaal 3% verdund met water).
Opmerking
Als antislip niet nodig of niet gewenst is, dan kan het instrooien achterwege blijven. In dat geval kan, indien technisch en esthetisch verantwoord, bij de bovengenoemde systemen de tussenlaag achterwege worden gelaten.
Vloerafwerking met Wapex ColorFlakes Direct na het aanbrengen van (de laatste) laag Wapex 660 Mat de Wapex ColorFlakes vol en zat instrooien zodat de ondergrondkleur niet meer
zichtbaar is. Na doorharding de overtollige Wapex ColorFlakes met een harde bezem verwijderen.
Het geheel afsealen met één of twee lagen Wapex PUR Clearcoat.
Opmerkingen
Vloeren van garages en autoshowrooms altijd afsealen met Wapex 660 kleurloos.
Bij aanbrengen is het van groot belang dat goed geventileerd wordt. Als de verflaag onder vochtige omstandigheden droogt dan kan dit een tragere droging en een ‘tacky’ verflaag veroorzaken.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de
eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen
iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de
geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.