Tenco Anti Houtworm

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
20,55 12,20
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!

Tenco Anti Houtworm productinformatie

  • Prettig te verwerken
  • Preventieve en curatieve bescherming tegen houtworm en boktor

Tenco Anti Houtworm verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting.
We bevelen aan een jaar na het aanbrengen van de laag een controle uit te voeren om te zien of behandeling effectief is geweest. Diverse kunststoffen (tapijt, beschilderingen etc.) kunnen door het middel worden aangetast.

Let op! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Tenco Anti Houtworm bestellen bij Verfwinkel.nl
Tenco Anti Houtworm bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag dan naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Tenco
Verbruik per liter 4 Vierkante meter
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit DHZ
Aanbrengen Kwast, Verfspuit
Ondergrond Hout
Geschikt voor verfspuit Ja
Dekkend of transparant Transparant
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Basis Terpentinebasis
Kleefvrij 1 Uur
Overschilderbaar 1 Week
Stofdroog 48 Uur
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
EUH066:Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208:Bevat ##SUBSTANCE##. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P273:Voorkom lozing in het milieu
Reactie:
P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen
P331:GEEN braken opwekken
P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Opslag:
P405:Achter slot bewaren