Vista Lakweg F1 Turbo

3.5 out of five star rating on Trustpilot
2 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
34,80 24,19
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad
  • Grootste assortiment van België
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!

Vista Lakweg F1 Turbo productinformatie

  • Biologisch afbreekbaar
  • Gemakkelijk te doseren
  • Gebruiksklaar
  • PH-neutraalVista Lakweg F1 Turbo Afbijtmiddel is een zeer snelwerkende afbijt voor het verwijderen van lijmresten en verven op kleine oppervlakken zoals trappen en kozijnen. De Lakweg afbijt moet tussen de 3 en 10 minuten inwerken om het verf te kunnen verwijderen. Vista Lakweg F1 Turbo Afbijtmiddel is methyleenchloride en NMP vrij, PH-neutraal, bijt niet op de huid en tast de ondergrond niet aan. De Lakweg turbo afbijtmiddel dient voor het verwijderen van watergedragen en synthetische 1K verflagen, verschillende 2K PU systemen, lijmresten en kleinere oppervlakken. voor grotere oppervlakken kun je de Vista Lakwèg afbijt toepassen. 

Extra informatie over Vista Lakweg F1 Turbo 
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming. 

Vista Lakweg F1 Turbo bestellen bij Verfwinkel.nl 
Vista Lakweg F1 Turbo bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Lakweg of een van onze andere producten? Mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Vista
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Binnen of buiten Buiten
4 out of five star rating on Trustpilot
4 5 2 reviews

2 out of five star rating on Trustpilot Francine Bardoel 8 september Je moet heel snel werken en het haalt maar weinig weg. Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot Chantal Klootwijk 6 oktober Fijn spul om mee te werken Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

Gevaar:
H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P233:In goed gesloten verpakking bewaren
P240:Opslag- en opvangreservoir aarden
P241:Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken
P243:Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P370+P378:In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide
Opslag:
P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren